«Learning is a treasure
that will follow its owner everywhere»

«Знання - це скарб, який всюди слідує за тим, хто ним володіє» (Китайське прислів'я)

Зміст заняття

Заняття 1

Текст "Роль комп'ютерів у нашому світі"
Самостійна робота №1 "Із історії компютера"

Заняття 2

Текст "Використання комп'ютерів у промисловості, бізнесі, офісах"
Граматика: Present Simple, Present Continuous

Заняття 3

Текст "Складові частини комп'ютера"
Граматика: Past Continuous, Past Simple

Заняття 4

Текст "Пам'ять комп'ютера. Види пам'яті"
Граматика: Perfect

Заняття 5

Текст "Методи зберігання інформації"
Самостійна робота №2 "Жорсткий диск"
Граматика: Complex Object

Заняття 6

Текст "Операційна система"
Самостійна робота №3 "Гнучкий диск"
Граматика: Complex Object

Заняття 7

Текст "Редагуючі комп'ютерні програми"
Граматика: Present Perfect, Present Continuous

Заняття 8

Текст "Прикладне програмне забезпечення"
Самостійна робота №4 "Мозок компютера"
Граматика: Passive Voice Simple

Заняття 9

Текст "Програмування" частина 1
Самостійна робота №5 "Програмування" частина 2
Граматика: Passive Voice Continuous