«The limits of my language
are the limits of my world»

«Межі моєї мови - це межі мого світу» (Людвиг Вітгенштейн)

Зміст заняття

Заняття 1

Текст "Іноземна мова - мова ділового спілкування"
Самостійна робота №1 "Значення іноземної мови"

Заняття 2

Введення нових лексичних одиниць до тексту "Моя майбутня спеціальність"
Самостійна робота №2 "Вимоги до спеціалістів"
Граматика: порядок слів в англійському реченні

Заняття 3

Текст "Моя майбутня спеціальність"
Граматика: ступені порівняння прикметників

Заняття 4

Текст "Ділова поїздка за кордон"
Самостійна робота №3 "Організація роботи під час поїздки"
Граматика: часова форма Indefinite

Заняття 5

Тема: "У дорозі. Оголошення. Митниця"
Самостійна робота №4 "Етикет за кордоном"

Заняття 6

Тема: "У дорозі"
Самостійна робота №5 "Складання діалогів за темою "У готелі""
Граматика: часи групи Continuos

Заняття 7

Тема: "Поїздка містом, країною. Бесіди в дорозі"
Самостійна робота №6 "Бесіди в дорозі. Діалоги за темою"